WERKWIJZE

  • Hoe wij u helpen aan tijdelijke huisvesting

WERKWIJZE

Op basis van uw aanvraag wordt voor u een passend gebouw gevonden. Bevindt het gewenste gebouw zich (op dat moment) niet in ons assortiment, dan ontvangt conform uw wens een op maat gemaakt (getekend) ontwerp.

Belangrijke vragen daarbij zijn: hoeveel m² heeft u ter beschikking, wat kunt u laten bouwen op deze oppervlakte en welke vestigingseisen (bestemmingsplan) zijn daaraan gebonden?

Blueblox adviseert u welke voorzieningen nodig zijn om uw gebouw te kunnen neerzetten en te gaan gebruiken. Denk hierbij aan vergunningen, veiligheidseisen en -voorschriften. Wij voorzien uw tijdelijke huisvesting van bijvoorbeeld nooduitgangen, nooddeuren, noodverlichting, brandblusinstallaties, brandmeldinstallaties en noodtrappen.

Tenslotte verzorgen wij voor u de installatie van sanitair en nutsvoorzieningen. Blueblox levert u alle ontzorgende diensten voor een zorgeloos gebruik van uw tijdelijke huisvesting.

DIENSTEN

BlueBlox levert niet uitsluitend geschikte gebouwen voor tijdelijke huisvesting, maar ontzorgt u ook volledig bij het organiseren en realiseren ervan.

BlueBlox levert – op hoofdlijn – de volgende diensten die relevant zijn voor het plaatsen en gebruiken van uw tijdelijke huisvesting (klik op de links voor meer informatie):

Blueblox: één loket voor uw tijdelijke huisvesting