TOEPASSINGEN

  • Voor iedere branche een passend gebouw als tijdelijke huisvesting

DOOR BLUEBLOX GELEVERDE TOEPASSINGEN

Elke branche heeft zo zijn eigen voorkeur voor een bepaald type gebouw, stelt daaraan specifieke gebruikseisen en heeft speciale wensen voor de inrichting. In grote lijnen passen bepaalde typen gebouwen voor tijdelijke huisvesting vaak bij een bepaalde toepassing. De gebouwen van Blueblox worden veelal ingezet voor de volgende toepassingen:

KANTOREN

Blueblox levert losse, geschakelde of gestapelde units op plaatsen waar het bestaande kantoorgebouw te klein is geworden of moet worden verbouwd. Soms heeft u voor een periode van 1 tot 5 jaar ruimte nodig en moeten er snel vierkante meters worden gemaakt. Of een bedrijf gaat nieuw bouwen op een andere locatie waar medewerkers al aan de slag moeten in een tijdelijk kantoor. Wij bouwen losse kantoren of realiseren grote oppervlaktes, compleet met kantoortuinen voor een optimaal werkklimaat. De uitvoering en inrichting zijn van hoge kwaliteit, waardoor de gebruiker niet het gevoel heeft in tijdelijke huisvesting te bivakkeren.

STUDENTENHUISVESTING

Op de campus van hogescholen en universiteiten realiseert Blueblox studentenhuisvesting. Maar ook in de stedelijke omgeving, nabij de onderwijsinstellingen, plaatsen wij units – meestal gestapeld – waarin studenten een prima plek vinden om te wonen en te werken. Dezelfde typen gebouwen worden aangeboden aan bedrijven die gebruik maken van tijdelijke arbeidskrachten, zoals arbeidsmigranten.

HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN

In de agrarische sector werken veel arbeidsmigranten, vooral de zogeheten ‘moelanders’- mensen uit Midden- en Oost-Europa. Voor deze sector bouwt Blueblox tijdelijke huisvesting, meestal op de terreinen bij de bedrijven. Vooral op de grootschalige glastuinbouwcomplexen worden veel arbeidsmigranten ingezet. Op deze locaties realiseert ons bedrijf perfecte voorzieningen voor tientallen medewerkers.

SCHOLEN

Blueblox is specialist in het leveren van tijdelijke gebouwen en noodlokalen voor onderwijsinstellingen. Wij bouwen voor basisscholen, voor het voortgezet onderwijs, voor hogescholen en universiteiten. Scholen kloppen bij ons aan als ze nieuw gaan bouwen op de bestaande locatie en noodlokalen nodig hebben. Als een nieuwe school gebouwd is, heeft deze vaak een aanzuigende werking op de omgeving. Om de extra leerlingen onder te brengen, worden in een oogwenk tijdelijke lokalen door ons geplaatst.

BOUWKETEN

Op elke bouwplaats, of het nu gaat om stedelijke ontwikkeling of wegenbouw, is tijdelijke huisvesting nodig. Blueblox levert directieketen voor de bouwdirectie, maar ook kantoren, vergaderruimtes, kantines, kleedkamers en doucheruimtes voor de bouwvakkers.

OPSLAG

Heeft u tijdelijk ruimte nodig om voorraden of materialen op te slaan? Blueblox levert hallen waarin u zelfs omvangrijk materiaal en machines kunt herbergen. Ook zijn dit zeer geschikte ruimtes waarin u tijdelijk uw werkplaats kunt huisvesten, op uw eigen terrein of op de locatie waar u werkzaamheden uitvoert.

WMO UNITS

In het kamer van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) ontwerpt en bouwt Blueblox units voor aangepaste huisvesting. Deze tijdelijke gebouwen kunnen aan een woonhuis worden geschakeld. Ze zijn zo direct vanuit het huis te betreden. Deze aangepaste units bevatten bijvoorbeeld een slaapkamer, een sanitaire ruimte die is ingericht op rolstoelgebruik, een badruimte met zitdouche of een tillift.

GEZONDHEIDSZORG

Blueblox is een toegewijde leverancier aan instituten in de gezondheidszorg. Wij bouwen units voor mensen die lichamelijke of geestelijke zorg nodig hebben en richten die in voor het specifieke gebruik. Op de terreinen van speciale inrichtingen, bijvoorbeeld voor geestelijke gezondheidszorg, bouwen wij high end complexen als er ruimtegebrek is. Deze tijdelijke gebouwen doen in niets onder voor permanente voorzieningen, terwijl ze de helft kosten van nieuwbouw.

RECREATIEWONINGEN

Er is steeds meer vraag naar recreatiewoningen. Blueblox heeft daarvoor een perfecte oplossing. Onze chalets, die geheel bestaan uit systeembouwelementen, worden naar wens op maat ontworpen en geplaatst op het park van uw keuze.

SPORTACCOMODATIES

Op en nabij sportterreinen bouwt Blueblox units met daarin alle voorzieningen die sporters nodig hebben. Denk daarbij aan kleedkamers, kantines, gemeenschapsruimten, douche- en wasruimten. Wij richten ons daarbij naar de eisen van de sportbonden. De installaties die wij daarin plaatsen, om bijvoorbeeld het ontstaan van de legionellabacterie in waterleidingen te helpen voorkomen, voldoen aan de wettelijke richtlijnen.

DIENSTEN

BlueBlox levert niet uitsluitend geschikte gebouwen voor tijdelijke huisvesting, maar ontzorgt u ook volledig bij het organiseren en realiseren ervan.

BlueBlox levert – op hoofdlijn – de volgende diensten die relevant zijn voor het plaatsen en gebruiken van uw tijdelijke huisvesting (klik op de links voor meer informatie):

Blueblox: één loket voor uw tijdelijke huisvesting