Statushouders

Statushouders

Ontheemd door oorlog of natuurgeweld zoeken statushouders veiligheid, geborgenheid en een toekomst.

De woningnood in Nederland groot en goede huisvesting is geen vanzelfsprekendheid. Met onze huisvestingsmogelijkheden kunnen wij snel en adequaat inspringen op deze nood.

Wij bieden hoge kwaliteit, privacy en flexibiliteit met als grondregel: “Je moet er zelf willen wonen”.

Benieuwd hoe wij op korte termijn woningen voor statushouders kunnen leveren?