DIENSTEN

 • Volledige ontzorging bij de realisatie van uw tijdelijke huisvesting

ONZE DIENSTEN

Blueblox levert niet uitsluitend geschikte gebouwen voor tijdelijke huisvesting, maar ontzorgt u ook volledig bij het organiseren en realiseren ervan. Denkt u daarbij aan alle procedures met vergunningen, voorbereidende activiteiten voor de bouw, zoals het grondwerk en het verplaatsen van de materialen en units naar uw locaties. Ook dragen wij zorg voor het inrichten van uw tijdelijke huisvesting, het aanleggen van leidingen en het aansluiten van uw gebouw op de nutsvoorzieningen.

Blueblox levert – op hoofdlijn – de volgende diensten die relevant zijn voor het plaatsen en gebruiken van uw tijdelijke huisvesting:

VERGUNNINGEN

 • Aanvragen van vergunningen.
 • Tekeningen.
 • Daglicht- en ventilatieberekeningen.
 • Constructieberekeningen en ontwerpen.
 • Aanvragen omgevingsvergunning.
 • Overleg met belanghebbende instanties.

PROJECTBEGELEIDING

 • Bouwbegeleiding.
 • Coördinatie onderaannemers op de werkvloer.
 • Communicatie/coördinatie met de constructeur en tekenaar.
 • Communicatie met de eindgebruiker en/of de projectleider.
 • Communicatie met overheden en instanties (zoals gemeenten en brandweer).

GRONDWERK

 • Grondonderzoek, grondboringen, sonderingen en grondmonsters.
 • Afgraven en eventueel afvoeren grond.
 • Fundatie, heipalen, stalen buispalen, ringbalken, fundatieplaten en poeren.
 • Riolering, waterleidingen, watermeterputten, aansluitingen voor hemelwaterafvoer en sleuven ten behoeve van derden.
 • Bestratingen, aanstraten, bestrating verwijderen, inrichting schoolpleinen en straatmeubilair.

VERBOUWEN & VERPLAATSEN

 • Brandveiligheidseisen (brandmeldinstallaties, sprinklers, brandslanghaspels en brandblussers).
 • Doelgroepgerichte gebruikseisen (mindervaliden, senioren, patiënten, kinderen en dieren).
 • Bouwen en verbouwen van sanitair of keukens.
 • Inrichting, algemene voorzieningen (entree, garderobes)
 • Vloerbedekking zoals vinyl, laminaat, parket of stoffering.
 • Installatie nutsvoorzieningen:
  • elektronica (elektra, lichtpunten, wandcontactdozen, kabelgroten, zonnepanelen, datapunt (WiFi), netwerken, verlichting, tl, spots, alarminstallatie, digiborden en beamers.
  • water (waterleiding, sanitair, keukenblokken of kitchenettes).
  • klimaat (ventilatie, verwarming, airco, warmte terugwininstallaties, centrale verwarmingsinstallaties, leidingen of radiatoren).
 • Transport van units, elementen, modules, materialen (horizontaal op vrachtwagens).
 • Verticaal transport (via een telescoopkraan, heftruck, verreiker).- Aanpassingen aan specifieke wensen en eisen.

NB: installatie nutsvoorzieningen tot aan de meterkast

Blueblox: één loket voor uw tijdelijke huisvesting