DE GEBRUIKERS

DE GEBRUIKERS VAN TIJDELIJKE HUISVESTING

Blueblox richt zich met zijn producten en diensten vooral op:

  • Directie en facilitaire managers in het onderwijs (basisscholen, middelbare scholen, hogescholen, universiteiten en studentenhuisvesting).
  • Directie en facilitaire managers in de sectoren welzijn en zorg (ziekenhuizen, klinieken, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, asielzoekerscentra, noodopvang, crisisopvang, vluchtelingenopvang en huisvesting arbeidsmigranten).
  • Overheden (Vereniging van Nederlandse Gemeenten – VNG en gemeenten).
  • Architecten en bouwbedrijven (nieuwbouw, verbouw, renovatiebouw, stadsontwikkeling, wijkontwikkeling, projectontwikkeling en wegenbouw).
  • Agrarische sector (land- en tuinbouw – tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten).
  • Algemeen (kantoren voor midden- en kleinbedrijf, bedrijfsleven en industrieën, real estate en vastgoedmanagers).
  • Particulieren (bijvoorbeeld recreatiewoningen en WMO-units).

DIENSTEN

BlueBlox levert niet uitsluitend geschikte gebouwen voor tijdelijke huisvesting, maar ontzorgt u ook volledig bij het organiseren en realiseren ervan.

BlueBlox levert – op hoofdlijn – de volgende diensten die relevant zijn voor het plaatsen en gebruiken van uw tijdelijke huisvesting (klik op de links voor meer informatie):

Blueblox: één loket voor uw tijdelijke huisvesting